Kérdése van? Hívjon szakértőt

Kérdése van? Hívjon szakértőt

A szellemi tulajdon használata és védelme Hollandiában

A szellemi tulajdon használata és védelme Hollandiában

Számos vállalkozás és vállalat a szellemi tulajdon jelentékeny eszköze. Az ezzel kapcsolatos jogok - szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak - gyakran fizikai haszonhoz képest nyereségesebbnek bizonyulnak. Ezért fontos, hogy a vállalatok megfelelő stratégiákat dolgozzanak ki a szellemi tulajdonra vonatkozóan, hogy biztosítsák eszközeik legjobb felhasználását és védelmét. A rövid áttekintés a szellemi tulajdonra és a szellemi tulajdonra vonatkozó legfontosabb jogokra vonatkozó információkat tartalmazza Hollandiában.

Szabadalmak Hollandiában

Hollandiában az 1995 szabadalmi törvény (Rijksoctrooiwet) védi a szabadalmi jogokat. Definíció szerint a szabadalmak kizárólagos jogot biztosítanak a találmányokra minden technológiai területen. A találmányok szabadalmaztathatók, ha több követelménynek is megfelelnek:

  • technikai folyamatra vagy termékre vonatkoznak;
  • újszerűek, vagyis a szabadalmi lajstromozás iránti kérelem benyújtásának napját megelőzően semmilyen módon nem nyilvánosságra kerültek;
  • feltalálói lépéseket foglalnak magukban, azaz a találmány nem túl nyilvánvaló;
  • ipari alkalmazásokkal rendelkeznek.

A holland szabadalmak iránti kérelmeket a nemzeti szabadalmi hivatalhoz nyújtják be. A kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a kérelem benyújtását követő 13 hónapig. Egy másik 9 hónapban a keresési eredmények elérhetővé válnak. Ezek az eredmények azonban nem döntenek arról, hogy a találmány szabadalmaztatható-e vagy sem, még akkor is, ha a jelentés szerint újdonságról van szó. A vitában az újdonságra vonatkozó követelményt bíróságon kell megvizsgálni. A szabadalom vagy a kérelem a kérelem benyújtásától számított tizennyolc hónapon belül szerepel a holland szabadalmi nyilvántartásban. A védelmi idő a bejelentés napjától számított húsz év.

Az üzletember bélyegzőt helyez a szerződésre

A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy harmadik felek számára tiltsa a találmány kereskedelmi céljainak használatát. A találmány szerinti felhasználás a szabadalmaztatott találmány gyártását, forgalomba hozatalát, kölcsönzését, értékesítését, kínálatát, szállítását, tárolását és importálását jelenti.

Védjegyek Hollandiában

A védjegyek olyan jelek, amelyek megkülönböztetik a vállalatok szolgáltatásait vagy termékeit (termékeket) másoktól a piacon. Ezek lehetnek logók vagy márkanevek. A cégnevek vagy kereskedelmi nevek védjegyek.

A BCIP (a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó Benelux-i Egyezmény) szerint a védjegyet először be kell jegyezni a Belgium, Luxemburg és Hollandia védelme érdekében. A BOIP (Benelux Szellemi Tulajdon-Hivatal) a védjegyek hivatalos lajstromozásának intézménye Beneluxban. A védjegy végleges bejegyzése kb. 4 hónap alatt befejeződik. A díj megfizetése felgyorsíthatja az eljárást. A Hivatal megtagadja a védjegy lajstromozását, ha többek között:

  • nem rendelkezik megkülönböztető jellemzőkkel, vagy nem felel meg a védjegymeghatározásnak;
  • ez ellentétes az erkölcsökkel vagy a közrenddel;
  • félrevezetheti a nyilvánosságot.

Minden védjegybejelentés a Beneluxban 10 évekre érvényes. Minden 10 év után megújítható, ha a megújítási kérelmet a védjegy lejárati dátuma előtt 6 hónappal benyújtották. A védjegyeket aktívan kell felhasználni a jogaik fenntartásához.

A védjegytulajdonosok kizárólagos jogaik vannak arra, hogy megtiltsák a többi felet, hogy használják vagy regisztrálják az új jeleket, amelyek megegyeznek a védjegyekkel, és azokat azonos szolgáltatásokhoz vagy árukhoz használják. Hasonló szolgáltatások vagy áruk hasonló, újabb jeleinek nyilvántartása vagy használata is tilos, ha fennáll az összetévesztés valószínűsége. A Benelux tartományban népszerű védjegyek tulajdonosai szintén vitathatják a hasonló vagy azonos új jelek használatát bármely szolgáltatás vagy áru tekintetében (függetlenül attól, hogy mennyire hasonlítanak), ha ez a használat igazságtalan előnyhöz juttatja a védjegyek eredeti hírnevét vagy jellegét, vagy kedvezőtlen következményekkel jár a tulajdonosok számára.

Egyes multinacionális szervezetek lehetőséget adnak a külföldi vállalkozóknak arra, hogy védjegyüket franchise-ként használják. Ez franchise-szerződés részeként köthető meg, amely szabályozza a franchise-követelményeket és a franchise-vevő és a franchise-adományozó közötti pénzügyi ellentételezést. Természetesen a franchise-megállapodásoknak meg kell felelniük a holland törvényeknek. Olvassa el a franchise-megállapodásokkal kapcsolatos további információkat.

Kereskedelmi nevek Hollandiában

Hollandiában a kereskedelmi nevek védelme a holland kereskedelmi név (Handelsnaamwet). A kereskedelmi elnevezéseket a cégek által forgalmazott nevek határozzák meg. Általánosságban elmondható, hogy egy vállalat szabadon választhat egy kereskedelmi nevet, amennyiben a választott név nem félrevezető, például a gazdálkodó tulajdonosi vagy jogi természetét illetően.

vállalati jelentkezési lap

A védelem nem igényli a kereskedelmi név regisztrációját, pl Hollandiai Kereskedelmi Nyilvántartás. A kereskedelmi nevekre vonatkozó jogok a használatukból származnak. A védjegyekkel ellentétben a kereskedelmi neveknek nem kell eredetiekké válniuk. Mégis, a leíró nevek korlátozott védelmet élveznek.

A kereskedelmi nevekre vonatkozó törvény megtiltja a név használatát, hasonló vagy azonos egy másik entitás által használt névvel, ha az ilyen felhasználás zavart okozhat, tekintetbe véve az entitások helyét és természetét.

Szerzői jogok Hollandiában

Hollandiában a szerzői jogokról szóló törvény (Auteurswet) védi a szerzői jogokat. Művészi, irodalmi vagy tudományos művek szerzőit kizárólagos jogokkal ruházza fel munkáik reprodukálására és nyilvános hozzáférhetővé tételére.

A holland jog szerint a műveknek eredeti, egyedi karakterekkel kell rendelkezniük, és tükrözniük kell szerzőik személyes lenyomatát. A rendelkezések tartalmazzák a szerzői jogilag elfogadható alkotások példaszerű felsorolását: festmények, könyvek, számítógépes programok, brosúrák stb. A logók és a weboldal / termékterv szerzői jogi védelem alatt állhatnak. Az ötletek, fogalmak és formátumok nem védettek, ha azokat nem tartalmazzák konkrét munkák.

A szerzői jogokat a fent említett feltételeknek megfelelő munkák létrehozásával nyerik. Nincsenek hivatalos követelmények, pl. "©" vagy regisztrációs jel használatára. A szerzői jogok védelme 70 y. a szerző halála után. Ha a létrehozás jogi személy, a szerzői jog az 70 y védelme alatt áll. a munka első kiadása után.

Lehetőség van egy i-DEPOT benyújtására a BOIP-ban. Ez bizonyítani tudja a teremtés létezését egy adott időpontban, és hasznos lehet annak vizsgálata során, hogy egy adott munka eredeti-e. Az i-DEPOT azonban nem teremt független szellemi tulajdonjogot.

A szerzői jogok tulajdonosai megtilthatják a többi fél számára, hogy felhatalmazás nélkül tegye közzé vagy reprodukálja munkáját. Ha egy adott termék és a szerzői jog által védett munkák megegyeznek az általános megjelenítésekkel, akkor a szerzői jog megsértése történt. A vitatott ügyeket a hatáskörrel rendelkező bíróságok kapják, amelyek az ügyeket a mű szerzői jog által védett jellemzőinek figyelembevételével értékelik.

Ha kérdései vannak a szellemi tulajdonsal és a vonatkozó jogokkal kapcsolatban, vagy Hollandiában üzleti tevékenységet kívánnak kialakítani, vegye fel a kapcsolatot a holland ügynökökkel, akik cégalapításra szakosodtak.

lépjen kapcsolatba egy szakértői gombbal

Mint ez a cikk?

Ossza meg a whatsapp-ot
Ossza meg a Whatsapp-ot
Megosztás a telegramon
Ossza meg a táviratban
Ossza meg a skype-en
Megosztás Skype-on keresztül
Megosztás e-mailben
Ossza meg e-mailben

További információra van szüksége a holland BV vállalatnál?