Disclamer

Frissítve: 01-07-2021

Általános kikötés

 • A jelen nyilatkozat szabályozza cégünk weboldalának használatát.
 • b) A webhely meglátogatásával egyetért a felelősségbiztosítás teljes szövegével; ezért, ha nem ért egyet a jelen dokumentummal vagy annak egy részével, akkor ne használja a weboldalt.
 • c) Webhelyünk cookie-kat alkalmaz. A webhely használatával vagy a jelen felelősségbiztosítással való egyezéssel Ön elfogadja a cookie-használatunkat a mi rendelkezéseinkkel összhangban a magánélet védelmére vonatkozó politikaszolgáltatási feltételek és a cookie-kra vonatkozó irányelv.

Figyelmeztetés a szerzői jogokról

 • A Copyright (c) 2015-2021 Clientbooks, az ICS Marketing BV, Hollandia kereskedelmi neve.
 • A jelen felelősségbiztosítás különös rendelkezéseivel kapcsolatban:
 • mi és a licenctulajdonosaink ellenőrzik és tulajdonjogaikkal rendelkeznek a szellemi tulajdonra vonatkozó szerzői jogokkal és szomszédos jogokkal kapcsolatban, beleértve a benne megjelent anyagokat is; és
 • a szellemi tulajdonra vonatkozó valamennyi szerzői jog és a szomszédos jogok a weboldalunkon, beleértve az ott közzétett anyagokat is fenntartják.

A weboldal használatának engedélyezése

A felhasználó lehet

 • nézze meg a weboldal oldalait böngészővel;
 • töltse le a weboldalakat a böngésző gyorsítótárában;
 • weboldalak nyomtatása,

a jelen felelősség kizárásának egyéb kikötéseivel egyetértésben.

 • A jelen nyilatkozat egyéb kikötései által engedélyezettektől eltekintve nem engedhet meg semmilyen webhelyanyagot letölteni vagy ilyen anyagot tárolni a számítógépen.
 • A weboldal kizárólag személyes és üzleti célokra használható. Ha nem ellenőrzi vagy nem rendelkezik a vonatkozó szerzői jogokkal, nem engedélyezett:
 • a honlapunkon (más weboldalakon vagy máshol) közzétett anyagok közzététele;
 • a weboldalon közzétett, kiadott, eladott vagy allicensedő anyagok;
 • a honlapunkon közzétett bármely anyag nyilvános bemutatása;
 • használja weboldalainkat kereskedelmi célokra;
 • terjesztheti a weboldalunkon közzétett anyagokat. Lehet, hogy bármikor korlátozhatjuk az egyes webhelyterületekhez vagy az egész weboldalhoz való hozzáférést, amint azt megfelelőnek találjuk. Nem szabad megkerülni vagy kijátszani a weboldalon érvényben lévő korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket.

Elfogadható használat

Nem szabad:

 • használja a weboldalt oly módon, hogy tegyen olyan intézkedéseket, amelyek (esetleg károsíthatják vagy csökkenthetik annak hozzáférhetőségét, elérhetőségét vagy teljesítményét);
 • a weboldalt csalárd, illegális, káros vagy jogellenes módon, vagy csalárd, illegális, káros vagy jogellenes tevékenységekkel vagy célokkal kapcsolatban használja fel
 • a webhelyet számítógépes vírus, kémprogramok, féreg, trójai, rootkit, billentyűleütéses logger vagy más rosszindulatú szoftverek (vagy ezekhez kapcsolódva) anyagának tárolására, másolására, továbbítására, befogadására, felhasználására, küldésére, továbbítására vagy közzétételére használhatja.
 • automatizált vagy szisztematikus tevékenységeket végez az adatgyűjtés céljából (beleértve, de nem kizárólag, az adatbányászatot, a kitermelést, a betakarítást és a kaparást) a honlapunkon vagy a honlapunkon, írásbeli beleegyezésünk nélkül;
 • a weboldalhoz való hozzáférést, vagy bármilyen módon, bármilyen módon, pókkal, robotral vagy más automatizált módszerrel, kivéve a keresőmotorok indexelését;
 • megsértik a "robots.txt" fájlban szereplő rendelkezéseket a weboldalon;
 • használja a weboldalról gyűjtött információkat közvetlen kereskedelmi tevékenységekre (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen levelezést, az SMS marketinget, az e-mail marketinget vagy a telemarketinget).
 • Nem használhatja a weboldalról gyűjtött információkat bizonyos vállalatok, magánszemélyek vagy más szervezetek kapcsolatba lépése céljából.
 • Biztosítania kell, hogy a weboldalon keresztül vagy az interneten keresztül nyújtott adatok igazak legyenek.

Korlátozott garancia
Cégünk nem vállal garanciát vagy nyilatkozatot arról, hogy:

 • a weboldalunkon közzétett adatok teljesek vagy pontosak;
 • a közzétett anyag frissül;
 • a weboldal és az ott kínált szolgáltatások továbbra is rendelkezésre állnak.
 • Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy egészben törölje vagy módosítsa az általa kínált weboldal szolgáltatásait, és saját belátása szerint bármikor, magyarázattal vagy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a honlap közzétételét. A jelen felelősségi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseiben leírt esetek kivételével Ön nem kap kártérítést vagy bármilyen fizetési módot a weboldal bármely szolgáltatásának törlése vagy módosítása, illetve ha a weboldal közzététele megszűnik.
 • Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett teljes mértékben az 7a záradék rendelkezéseinek megfelelően cégünk kizár minden olyan garanciát és nyilatkozatot, amely releváns a jelen felelősségbiztosítás, a weboldal és annak használatára.

Felelősség kizárások és korlátozások
 A jelen felelősség kizárása nem része:

 • kizárja vagy korlátozza a gondatlanság miatt bekövetkező személyi sérüléssel vagy halállal kapcsolatos felelősséget;
 • kizárja vagy korlátozza a csalárd hamis nyilatkozatokkal vagy csalásokkal kapcsolatos felelősséget;
 • korlátozza a felelősséget olyan módon, amely nem felel meg az alkalmazandó jognak;
 • kizár minden olyan felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zár ki.

A felelősség kizárása és korlátozása, amelyet a jelen felelősség kizárásának más részeiben tartalmaz:

 • a jelen felelősségi nyilatkozatból eredő vagy a tárgyhoz kapcsolódó kötelezettségekre - beleértve a szerződéses kötelezettségekből, a bűncselekményekből (ideértve a gondatlanságot is) vagy a jogi kötelezettségek megszegéséből eredő kötelezettségek - vonatkoznak, kivéve, ha a jelen nyilatkozatban másként kifejezetten kimondják.
 • Mivel cégünk weboldala, beleértve a benne foglalt szolgáltatásokat és információkat is, a felhasználó részére ingyenes, cégünk nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért.
 • Nem vállalunk felelősséget az eseményből eredő veszteségekért.
 • Nem vállalunk felelősséget az üzleti veszteségekért a nyereség, a bevételek, a jövedelem, a termelés, a felhasználás, a várható megtakarítások, a szerződések, a vállalkozások, a goodwill vagy a kereskedelmi lehetőségek tekintetében, és nem korlátozó jelleggel.
 • Semmilyen felelősséget nem vállalunk a szoftverek, az adatok vagy az adatbázis bejegyzései miatt.
 • Nem vállalunk felelősséget közvetett, következményes vagy különleges veszteségekért vagy károkért.
 • Megértetted, hogy a mi érdekünkben áll, hogy korlátozza a személyes felelősségünket (munkavállalóink ​​és tisztségviselőink tekintetében), és ezzel kapcsolatban érdekeltségként ismerje fel minket korlátolt felelősségű jogalanyként. Ön vállalja, hogy nem tesz fel semmilyen személyes követelést munkatársaink vagy tisztségviselőink ellen a weboldalunkon elszenvedett veszteségekkel vagy a jelen felelősség alatti felelősséggel kapcsolatban. Természetesen ez nem zárja ki vagy korlátozza a gazdálkodó egység felelősségét alkalmazottaink és tisztségviselőink mulasztásai vagy cselekedetei miatt.

Variáció

 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy rendszeresen felülvizsgáltuk a jelen nyilatkozatot.
 • A felelősségbiztosítás bármely új változata hatályba léphet, amikor a weboldalunkon közzéteszik
 • Ha egy bíróság vagy egy másik illetékes hatóság a jelen nyilatkozat különös rendelkezéseit végrehajthatatlannak és / vagy jogellenesnek találja, a többi rendelkezés továbbra is alkalmazandó.
 • Ha egy olyan rendelkezés, amelyet végrehajthatatlannak és / vagy jogellenesnek nyilvánít, végrehajthatóvá és / vagy jogszerűvé válik, ha annak egy részét elhagyják, akkor ezt a részt elhagyják, és a fennmaradó rendelkezés továbbra is alkalmazandó.

Joghatóság és jog

 • A jelen felelősségvállalást a holland törvények értelmezik és szabályozzák.
 • Az e dokumentummal kapcsolatos jogvitákat kizárólag a holland joghatóság alatt kell rendezni.

Szabályozási és jogszabályi információk

 • Cégünk regisztrálva van a holland Kereskedelmi Kamarában. A regiszter online verziója elérhető a következő címen: www.kvk.nl.
 • Egységünk BV (Besloten Vennotschap), azaz korlátolt felelősségű társaság, és a holland Kereskedelmi Kamara közzétételi szabályainak hatálya alá tartozik.

Cég Részletek

 • Ez a weboldal a Clientbooks tulajdonában van, és az ICS Advisory & Finance BV üzemelteti
 • Cégünk székhelye Hollandiában van, székhelye Rotterdamban található (Beursplein 37, 3011AA)
 • Elsődleges üzleti helyünk ugyanazon a címen található
 • Vegye fel velünk a kapcsolatot, postai úton, a székhelyünk címével, a Beursplein 37, 3011AA Rotterdam attn ICS Advisory & Finance BV
  a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével honlapunkon;
  telefon: + 31 (0) 10 3070665
  e-mail a kapcsolatba lépni oldalunkon.