Szolgáltatási feltételek Intercompany Solutions weboldal

Utolsó frissítés: 14 November 2018

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a felhasználói feltételeket, mielőtt az ICS Marketing BV által az ICS Accounting & Advisory BV nevében működő https://intercompanysolutions.com weboldalt

Az Intercompany Solutions a HTTPS vagy SSL használatával védi a weboldalon keresztül benyújtott felhasználói adatokat. Mindazonáltal nem vállalunk felelősséget semmilyen, a biztonság megsértése esetén elveszett információért.

WEBOLDAL FELTÉTELEK

Bevezetés

Ezek a feltételek szabályozzák az Ön weboldalának használatát; a jelen weboldal használatával teljes mértékben elfogadja ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel vagy a jelen feltételek bármely részével, akkor ne használja ezt a weboldalt.

Legalább 18 éveseknek kell lennie a weboldal használatához. A weboldal használatával garantálja és kijelenti, hogy legalább 18 éves.

Ez a weboldal cookie-kat használ. Ezen weboldal használatával, valamint a jelen feltételek teljesítésével Ön hozzájárul az ICS Marketing BV számára a cookie-k használatához az ICS Marketing BV lemondás, Adatvédelem és cookie-k politikája.

Licenc használni weboldal

Hacsak másként nem jelezzük, az ICS Marketing BV és / vagy annak engedélyezői a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikat a weboldalon és a honlapon található anyagokban birtokolják. Az alábbi engedéllyel fenntartva minden ilyen szellemi tulajdonjog fenntartva.

Ön csak a gyorsítótárazási célból töltheti le a letöltéseket, és a weboldalon nyomtathat saját használatra, az alábbiakban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott korlátozásoktól függően.

Nem szabad:

 • közzéteheti anyagát e weboldalról;
 • adja ki vagy al-licencet anyag a honlapon;
 • mutatott anyagot a honlapján a nyilvánosság;
 • reprodukálni, sokszorosítani, másolni vagy más módon való kihasználása az ezen honlapon a kereskedelmi célra;
 • szerkeszteni, vagy más módon történő átalakítására bármilyen anyagot a honlapon; vagy
 • az oldal tartalmának újraelosztása a forrás forrása nélkül

Ahol a tartalom kifejezetten hozzáférhetővé válik az újraelosztás érdekében, csak az Intercompany Megoldásokra történő teljes hivatkozással lehet újraelosztani

Elfogadható felhasználás

Ön nem használhatja ezt a weboldalt olyan módon, amely a webhelyet okozhatja vagy okozhatja, vagy kárt okozhat a weboldal elérhetőségében vagy hozzáférhetőségében; jogellenes, jogellenes, csalárd vagy káros, vagy jogellenes, jogellenes, csalárd vagy káros célra vagy tevékenységre vonatkozó bármilyen módon.

Nem szedheti ezt a weboldalt másolni, tárolni, host, továbbítására, küldés, használata, közzététele vagy terjesztése olyan anyag, amely áll (vagy kapcsolódik) semmilyen spyware, számítógépes vírus, trójai, féreg, billentyűleütés naplózó, rootkit vagy más rosszindulatú szoftverek.

Ön nem végezhet semmilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet (beleértve korlátozás nélkül kaparás, adatbányászat, adatkivonás és adatgyűjtés) ezen a weboldalon vagy az ahhoz kapcsolódóan, anélkül, hogy az Intercompany Solutions kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül.

Nem szabad használni ezt a weboldalt a nem kívánt kereskedelmi kommunikáció továbbítására vagy küldésére.

Ön nem használhatja ezt a weboldalt semmilyen célra a marketinghez, anélkül, hogy az Intercompany Solutions kifejezett írásbeli beleegyezését engedélyezte volna.

Korlátozott hozzáférés

A webhely egyes területeihez való hozzáférés korlátozott. Az ICS Marketing BV fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az ezen weboldal, vagy akár az egész weboldal területét az Intercompany Solutions belátása szerint.

Ha az ICS Marketing BV olyan felhasználói azonosítót és jelszót biztosít Önnek, amely lehetővé teszi a webhely vagy egyéb tartalmak vagy szolgáltatások korlátozott területeinek elérését, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói azonosító és a jelszó titokban maradjon.

Az ICS Marketing BV letilthatja felhasználói azonosítóját és jelszavát az Intercompany Solutions kizárólagos belátása szerint, előzetes értesítés vagy magyarázat nélkül.

Felhasználói tartalomban

Az ezeket a feltételeket ", a felhasználói tartalom": olyan anyag (korlátozás nélkül beleértve a szöveget, képeket, hanganyag, videó-anyag-és audio-vizuális anyag), hogy nyújtson be az ezen a honlapon, bármilyen célra.

Az ICS Marketing BV-nek világszerte, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad meg a meglévő vagy jövőbeni médiában lévő felhasználói tartalmak használatához, reprodukálásához, adaptálásához, közzétételéhez, fordításához és terjesztéséhez. Ön az ICS Marketing BV-nek is jogot biztosít ezeknek a jogoknak a továbbengedésére, valamint az e jogok megsértésére irányuló keresetindítási jogot.

A felhasználó tartalmának nem szabad jogellenesnek vagy jogellenesnek lennie, nem szabad sértenie a harmadik felek törvényes jogait, és nem tehet jogorvoslati lehetőséget az Ön vagy az ICS Marketing BV vagy egy harmadik fél (minden esetben az alkalmazandó jog szerint) .

Nem terjeszthet el semmilyen felhasználói tartalmat a weboldalra, amely bármely fenyegetett vagy tényleges jogi eljárás vagy más hasonló panasz tárgyát képezte vagy valaha is tárgyalta.

Az ICS Marketing BV fenntartja magának a jogot arra, hogy módosítsa vagy eltávolítsa az ezen a weboldalon benyújtott vagy az Intercompany Megoldások szerverein tárolt vagy weboldalon tárolt vagy közzétett anyagokat.

Annak ellenére, hogy az Intercompany Solutions e használati feltételekkel kapcsolatos jogai a felhasználói tartalmakra vonatkoznak, az ICS Marketing BV nem vállalja, hogy figyelemmel kíséri az ilyen tartalom tartalmának közzétételét vagy az ilyen tartalom közzétételét ezen a weboldalon.

Nincs garancia

Ez a weboldal az "ahogy van" kifejezések vagy garanciák nélkül, kifejezetten vagy hallgatólagosan jelenik meg. Az ICS Marketing BV semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalhoz vagy az ezen a weboldalon szereplő információkhoz és anyagokhoz kapcsolódóan.

Az előző bekezdés általánosságának sérelme nélkül az ICS Marketing BV nem indokolja, hogy:

 • ez a honlap folyamatosan rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre áll minden; vagy
 • Az oldalon található információk teljes, igaz, pontos és nem félrevezető.

Semmi sem ezen a weboldalon semmiféle tanácsot nem jelent, illetve nem jelent.

A felelősség korlátozásai

Az ICS Marketing BV nem tartozik felelősséggel az Ön számára (függetlenül attól, hogy a jelen ügy tartalma, használata, vagy más módon kapcsolódik-e ez a honlap):

 • olyan mértékben, hogy a honlap a térítésmentesen biztosított-a-díj, semmilyen közvetlen veszteség;
 • semmilyen közvetett, speciális vagy következményes veszteség; vagy
 • bármilyen üzleti veszteség, az elmaradt bevétel, jövedelem, nyereség vagy a várt megtakarítások elvesztése szerződések vagy üzleti kapcsolatok, elvesztése vagy jó hírnevét, vagy veszteség vagy a korrupció az információ vagy adat.

Ezek a felelősségkorlátozások akkor is érvényesek, ha az ICS Marketing BV-t kifejezetten tájékoztatták a potenciális veszteségről.

kivételek

A weboldalon közzétett felelősség kizárása kizárja vagy korlátozza a törvény által előírt garanciát, hogy jogellenes lenne kizárni vagy korlátozni, és a weboldalon közzétett bármely felelősség kizárása vagy korlátozása a következőkre vonatkozóan:

 • az Intercompany Solutions hanyagsága által okozott haláleset vagy személyi sérülés;
 • az ICS Marketing BV részéről csalás vagy hamis félrevezetés; vagy
 • az illegális vagy jogellenes az ICS Marketing BV számára, hogy kizárja vagy korlátozza, vagy kísérelje meg, vagy kizárja vagy korlátozza felelősségét.

Ésszerűség

A jelen weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a kivételek és korlátozások a felelősség meghatározott honlapon jognyilatkozat ésszerű.

Ha nem hiszik, hogy elfogadható, akkor ne használja ezt a honlapot.

Más felek

Elfogadja, hogy az ICS Marketing BV korlátolt felelősségű szervezetként érdekelt a tisztviselők és alkalmazottak személyes felelősségének korlátozásában. Ön egyetért azzal, hogy személyesen nem fog igényt tartani az Intercompany Solutions tisztjei vagy alkalmazottai ellen a weboldalhoz kapcsolódóan felmerülő veszteségek tekintetében.

Az előző bekezdés sérelme nélkül Ön elfogadja, hogy a honlapon közzétett felelősség korlátozásai és felelőssége korlátozza az Intercompany Solutions tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, jogutódjait, megbízottait és alvállalkozóit, valamint az ICS Marketing BV-t.

Végrehajthatatlan rendelkezések

Ha bármely rendelkezése a honlap Nyilatkozat az, vagy kiderül, hogy, végrehajthatatlan a vonatkozó jogszabályok, az nem befolyásolja a végrehajthatóságát egyéb rendelkezéseinek honlap nyilatkozatot.

Kártalanítás

Ön ezennel megtéríti az ICS Marketing BV-t, és vállalja, hogy az ICS Marketing BV-t kártalanítja minden olyan veszteséggel, kártérítéssel, költséggel, felelősséggel és kiadással szemben (ideértve többek között az ICS Marketing BV által a követelés vagy jogviták rendezéséért harmadik személynek fizetett jogdíjakat az Intercompany Solutions jogi tanácsadóinak tanácsára), melyeket az ICS Marketing BV okozott vagy szenvedett el, ha az Ön e rendelkezés bármely feltétele bármely megsértéséből ered, vagy olyan követelésből ered, amely szerint Ön megsértette a jelen feltételek bármely rendelkezését .

Megsértése ezeket a feltételeket

Az Intercompany Solutions egyéb jogainak sérelme nélkül a jelen feltételek és feltételek alapján az ICS Marketing BV bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket és feltételeket, amennyiben az ICS Marketing BV megfelelőnek tartja a jogsértést, beleértve a webhelyet, amely megtiltja Önt, hogy hozzáférjen a weboldalhoz, blokkolja a számítógépeket az IP-cím használatával a weboldal eléréséről, kapcsolatba lépve az internetszolgáltatójával, hogy kérje meg, hogy blokkolják az Ön weboldalához való hozzáférést és / vagy bírósági eljárást indítanak ellened.

Variáció

Az ICS Marketing BV időről-időre felülvizsgálhatja ezeket a feltételeket. A weboldal használatára a felülvizsgált feltételek vonatkoznak a felülvizsgált feltételek közzétételének időpontjáról ezen a weboldalon. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megismerje az aktuális verziót.

Átruházás

Az ICS Marketing BV átruházhatja, alvállalkozásba helyezheti vagy más módon kezelheti az Intercompany Solutions jogai és / vagy kötelezettségei ezen feltételek és feltételek alapján anélkül, hogy értesítené Önt vagy hozzájárulását.

Lehet, hogy nem ruházhatja át, alvállalkozói, vagy egyéb módon a jogokat és / vagy kötelezettségek ezeket a feltételeket.

Elválaszthatóság

Ha bármelyik bíróság vagy más illetékes hatóság jogszerűtlenül és / vagy végrehajthatatlanná teszi ezeket a feltételeket, akkor a többi rendelkezés érvényben marad. Ha bármely jogellenes és / vagy végrehajthatatlan rendelkezés törvényes vagy végrehajtható lenne, ha egy részét törölték, akkor ez a rész törölve lesz, és a rendelkezés fennmaradó része továbbra is hatályban marad.

Teljes egyezés

Ezek a feltételek és a magánélethez és a cookie-politikához való jog az Ön és az ICS Marketing BV közötti teljes megállapodást jelenti a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban, és felülírja az összes korábbi megállapodást a weboldal használatával kapcsolatban.

Jog és joghatóság

Ezeket a feltételeket Hollandiának megfelelően kell kezelni és értelmezni, és az ezekkel a feltételekkel kapcsolatos viták a holland bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Bejegyzések és engedélyek

Az ICS Marketing BV és az ICS Accounting & Advisory BV regisztrálva van a Holland Kereskedelmi Kamaránál vagy a Kamer van Koophandelnél. A nyilvántartás online változata megtalálható a www.kvk.nl honlapon. Az ICS Marketing BV és az ICS Accounting & Advisory BV regisztrációs számok 70057273 és 71469710

Intercompany megoldások részletei

Az ICS Marketing BV hollandiai cég az 70057273 nyilvántartási szám alatt van bejegyezve.
Az ICS Marketing BV címe a World Trade Center, a Beursplein 37, az 3011 AA Rotterdam.

Beszélheti az ICS Accounting & Advisory BV-t e-mailben a kapcsolattartó oldalon található e-mail címen.

Egyéb szolgáltatási feltételeink

A jogi felelősség kérdései a mi részünkre vonatkoznak lemondás.

Az adatvédelmi ügyek a mi részünkre vonatkoznak Privacy Policy.

A cookie-ügyeket a miénk fedezi Cookie Policy.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha egy revízió anyagi, akkor megpróbálunk legalább 30 nappal értesíteni az új feltételek hatályba lépését megelőzően. Mi minősül anyagi változásnak, saját belátása szerint.

Ha továbbra is elérhetjük vagy használhatjuk Szolgáltatásunkat a módosítások hatályba lépése után, vállaljuk, hogy a módosított kifejezések kötelezik magukat. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Az ICS Marketing BV által az ICS Accounting & Advisory BV nevében üzemeltetett honlap