Irányelvek az adóelkerülés elleni küzdelemről Hollandiában

Holland tagság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) előfeltétele annak, hogy aktívan részt vegyen az OECD projektében a profitcsökkenés és az alap-erózió (BEPS) ellen. Megállapodás született az OECD-ben a BEPS-ről, és annak minden tagja részt vesz annak végrehajtásában. Ezért Hollandia ennek megfelelően hozza meg a jogszabályokat.

A projekt támogatása eredményeként az ország módosította az innovációs doboz rendszerét adóügyi jogszabályaiban, hatályba lépve az 1-től.st január, 2017. Holland elfogadta az úgynevezett többoldalú eszközt, függetlenül attól, hogy bizonyos pontokra fenntartja.

Transzferárazási dokumentáció és CbC jelentések, master és helyi fájlok

Az OECD végrehajtási csomagja az országonkénti (CbC) jelentésekről példát mutat a BEPS-sel kapcsolatos jogszabályokra. A jelentéstételi követelményeket elsősorban a részt vevő országok adóhatóságai általi kockázatértékelés céljára kell felhasználni.

Az OECD jelentése szerint ≥ 750 millió euró forgalommal bíró multinacionális vállalkozásoknak (MNE) kötelesek benyújtani CbC jelentéseket azokban az államokban, ahol a végső anyavállalataik lakóhelye található. Ezután a helyi adóhatóság kicseréli a megszerzett információkat a megállapodásban részt vevő többi érintett ország hatóságaival az ilyen jelentések kölcsönös cseréje céljából.

Ezenkívül a véglegesített OECD-jelentés megköveteli a multinacionális vállalat mindegyik társaságától, hogy helyi és törzsdokumentációt tartson igazgatási osztályán. A törzsfájlok információt tartalmaznak a transzferárakról az egész vállalkozásban, a helyi fájlok pedig a helyi vállalkozás vállalkozáson belüli tranzakcióit mutatják be. Az összes bejelentett információt szigorúan bizalmasan kell kezelni, és nem lesz nyilvánosan hozzáférhető.

Holland törvényt fogadott el, amely végrehajtja a CbC jelentési csomagot, és megfelel az abban előírt módszereknek és rendszernek. Ezenkívül a holland vállalkozásoknak, amelyek teljes forgalma ≤ 50 millió euró, szintén kötelesek a fő és a helyi iratok megőrzése.

Mint fentebb megjegyeztük, csak a multinacionális vállalkozások anyavállalatai kötelesek benyújtani a CbC jelentéseket. Minden olyan multinacionális vállalkozásba tartozó holland jogalanynak, amelynek forgalma eléri vagy meghaladja az 750 millió eurót, értesítést kell küldenie az adóhatóságnak, amelyben meghatározza, hogy a helyettes vagy a végső anyavállalat benyújtja-e a CbC jelentést. Alternatív megoldásként meg kell jelölnie, hogy melyik jogalany nyújtja be a jelentést, és hol lakik adófizetés céljából. Az értesítés elküldésének határideje a pénzügyi év végén van.

Ezenkívül a CbC-jelentések benyújtására kötelezett holland társaságoknak legkésőbb tizenkét hónappal a költségvetési év végétől kell benyújtaniuk őket. A törzsdokumentációt és a helyi dokumentumokat az adóbevallások benyújtásának határidejére a társaságok adminisztratív részlegein kell rendelkezésre bocsátani.

Az adóelkerülési gyakorlatok elleni irányelv

Az 2016 júliusban az Európai Unió elfogadta a 2016 / 1164 irányelvet, amely megállapítja az adóelkerülési gyakorlatok elleni szabályokat, amelyek közvetlenül érintik a belső piac működését. Számos intézkedést tartalmaz az adóelkerülés elleni küzdelem érdekében. Ezek a kilépési adózáshoz, a kamat levonhatóságához, a visszaélések elleni küzdelemhez és az ellenőrzött külföldi társaságokhoz kapcsolódnak.

Az irányelv szabályokat ír elő az EU tagállamainak hibrid egységek vagy eszközök használatából fakadó eltérések kezelésére is. Rendelkezéseit az 31, 2018 decembertől kezdődően valamennyi tagállamba át kell ültetni, és 1, 2019 januárjától kell alkalmazni. Kivételt képez a kilépési adó szabálya, amelyet 31, 2019 decembertől kell átültetni és január 1, 2020-től alkalmazni. Az EU tagállamaként Hollandiának is kötelezővé kell tennie az irányelv végrehajtását.

Az (EU) 2016 / 1164 tanácsi irányelv rendelkezésein kívül az EK az európai adóreform tervében javaslatot tett a tagállamok és az EU-n kívüli országok közötti eltérésekre vonatkozó szabályokra. Az (EU) 2017 / 952 tanácsi irányelvet az (EU) 2016 / 1164 irányelvnek a harmadik országokkal való hibrid hibás eltérések tekintetében történő módosításáról a 29 május 2017-én fogadták el. Még nem világos, hogyan fogja Hollandia végrehajtani a két irányelvet.

A közös konszolidált társasági adóalap (CCCTB) projekt

A Bizottság adóreformjavaslata kötelező CCCTB-t tartalmaz a tagállamok számára, az 2021-től kezdve. Ez a projekt nagyon hasonló az 2011 javaslatához a CCCTB bevezetésére. Célja a társasági adó harmonizációjának elérése az EU-ban, és egy képlet megteremtése a társasági jövedelem felosztásához a tagállamok között. A CCCTB projekt két lépésből áll. Az első javasolt lépés a közös társasági adóalap bevezetése az 2019-től. A cél a CTB számításának összehangolása a tagállamok között.

Látni kell, hogy a tagállamok jóvá fogják-e hagyni a társasági adóalapra vonatkozó javaslatokat, és mikor és hogyan fogják azokat végrehajtani uniós szinten, és ez új holland jogszabályokhoz vezet. Mindenesetre a CTB komoly vita tárgyát képezi az EU adózásával kapcsolatban.

Állami támogatás

Az EK nemrégiben vizsgálatot indított arról, hogy konkrét-e adómegállapodások a vállalkozások és a nemzeti hatóságok között megsértik az EU állami támogatási rendelkezéseit. Az EK már arra a következtetésre jutott, hogy a megfontolt intézkedések némelyike adó határozatok törvénytelen állami támogatást jelentenek. Ilyen következtetésre jutott a holland adóügyi döntés is. Az állami kormány fellebbezést nyújtott be e határozat ellen az EB-nél.

Várható, hogy az EK megvizsgálja más adómegállapodásokat is. A Bizottság mindazonáltal kifejezetten rámutatott arra, hogy Hollandiában nem várnak szisztematikus szabálytalanságokat az adóügyi határozatokkal kapcsolatban. Az ország kormánya azon a véleményen van, hogy az adóügyi döntés általános gyakorlata kizárja az állami támogatást, feltéve, hogy a határozatok összhangban állnak a nemzeti adójoggal. Az adóügyi határozatok célja, hogy fokozott bizonyosságot biztosítsanak az adófizetők számára.

Szüksége van további információkra vagy jogi segítségre? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

További információra van szüksége a holland BV vállalatnál?

SZAKÉRTŐK KAPCSOLAT
Elkötelezett a vállalkozók támogatása érdekében a kezdő és növekvő vállalkozással Hollandiában.

Kapcsolatok

Tagja valaminek

menüchevron lekereszt kör