1. rész ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (ÜGYFÉL) 

Művészet. 1. Alkalmazhatóság

A jelen Értékesítési ÜGYFÉL alkalmazható és szerves része az ICS Tanácsadó és Pénzügy (a továbbiakban: Szolgáltató) által kötött összes vételi szerződésnek, valamint a Szolgáltató által nyújtott összes ajánlatnak, ajánlatnak, szolgáltatásnak és szállításnak.

Az Ügyfél vagy más felek ÜGYFELE soha nem alkalmazható, hacsak írásban másként nem állapodtak meg.

A VEVŐ a jelen ÜGYFÉL jóváhagyásával elveszíti a jogot, hogy más ÜGYFÉL alkalmazhatóságát kérje.

Az Ügyfél (vagy más felek) ÜGYFÉLJE kifejezetten kizárt, mivel nem alkalmazható. Ha bármikor érvényét veszti a jelen ÜGYFÉL cikkelye vagy több cikke, akkor a jelen dokumentumban szereplő többi cikk érvényben marad a felek számára.

A VEVŐ megváltoztatásáról csak írásban lehet megállapodni, a felek meghatalmazott képviselőinek aláírásával. Ezenkívül a konkrét adásvételi megállapodások jóváhagyott változatai nem vonatkoznak más ilyen megállapodásokra, kivéve, ha ezt írásban kifejezetten megerősítik.

Művészet. 2. Definíciók

Tanácsadás / tanácsadás / tanácsadás: Az az információ, amelyet a Szolgáltató megoszt a Vevõvel, nem tekinthetõ jogilag kötelezõ véleménynek, hivatalos tanácsnak stb., Kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten „adóvélemény” vagy „jogi vélemény” elkészítését kérte és ilyen címû dokumentumokat kapott a Szolgáltató egyik vezető partnerének aláírásával.

Művészet. 3. Szerződések

Ha a törlésről szóló határozat az Art. 15 (illegális cselekmények) vagy ilyen cselekmények gyanúja, ami a megfelelőségi dokumentáció hiányos kialakulásához vezet, és az Ügyfél a becsült kockázat csökkentése érdekében nem hajlandó részleteket közölni személyazonosságával vagy a struktúrában részt vevő más személyek személyazonosságával, majd az Ügyfél a már befizetett előlegeket nem térítik meg.

A Szolgáltató e-mailben utasítja az Ügyfelet is. A levelezés szintén ezen ÜGYFÉL alá tartozik.

Művészet. 4. Szolgáltatott információk

Az Ügyfélnek nyújtott információk az Ügyféllel kapcsolatos sajátos körülményektől és olyan egyedi helyzeteken múlnak, amelyeket a Szolgáltató nem tud előre látni vagy értékelni.

Művészet. 5. Harmadik fél szolgáltatásai

Művészet. 6. Bankszámla nyitás

Művészet. 7. Bevándorlás

Művészet. 9. Titkár / helyi képviselő

Művészet. 10. Számvitel

Művészet. 11. Cégalapítás

Művészet. 12. Ajánlatok

Művészet. 13. Szolgáltatásnyújtás, felelősség

Művészet. 14. Vásárlói kötelezettségek

15. Azonnali szerződésbontás

Művészet. 16. További kiadások és költségek

Művészet. 17. Időszakos vagy kiegészítő átvilágítás

- a régi dokumentumok lejárata;

- további részletek igénylésének jogalapja;

- a nemzeti pénzmosás elleni nemzeti szabályozás által előírt rutinellenőrzés;

- új információk vagy átvilágítás iránti kérelem kézhezvétele egy hatóságtól, egy közjegyzõtõl vagy más illetékes szervtõl;

Művészet. 18. Fizetési feltételek

Művészet. 19. Lemondási költség

Művészet. 20. Számviteli / adminisztrációs költségek

Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy könyvelését más szolgáltatóra helyezi át, a Szolgáltató könyvelője teljesíti az átutalást 750 Euro díj ellenében.

Művészet. 21. Kommunikáció

Az elektronikus üzenetek Szolgáltatónak történő elküldése az Ügyfél felelősségére tartozik. A Szolgáltató nem felel és nem felel az elektronikus úton elküldött üzenet hiányos vagy hibás megérkezéséért, illetve be nem érkezéséért.

Művészet. 22. Titoktartás

Művészet. 23. Illetékes bíróságok és alkalmazandó törvények

Minden vitát kivétel nélkül az illetékes holland bíróságok rendeznek, kivéve, ha a felek írásban más megállapodást kötöttek.

 

2. rész - Feltételek Számviteli szolgáltatás

          
Megállapodás az adókönyvelési szolgáltatásokról (NL)

MIVEL az Ügyfél bizonyos könyvelési szolgáltatásokat kíván beszerezni az ICS ADVISORY-tól, és vállalja, hogy az ICS ADVISORY-t függetlenként veszi igénybe e szolgáltatások nyújtása érdekében, és az ICS ADVISORY ezennel vállalja, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek.

MOST EZÉRT, figyelembe véve a jelen szerződésben szereplő kölcsönös szövetségeket és megállapodásokat, a szerződő felek a következő feltételekben állapodnak meg:

 1. Szerződési feltétel

Ez a szerződés a következő napon lép hatályba KEZDŐ DÁTUM. Ez egy „könyvév” időtartamra érvényes. A Szerződés automatikusan meghosszabbodik, ha az Ügyfél három egymást követő könyvév vége előtt három hónappal írásban nem mondja fel a Szerződést.

 1. Kijelölt ügyfélképviselő

A kliens és az ügyfelek közötti hatékony kommunikáció és hatékony tervezési folyamat biztosítása érdekében

ICS TANÁCSADÓ, az Ügyfél vállalja, hogy egyetlen képviselőt jelöl ki, aki közvetlenül az ICS TANÁCSADÓVAL dolgozik.

Kijelölt ügyfélképviselői információk:

 

Név: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mail: _______________________________________

 1. Könyvelési szolgáltatások

A jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint az ICS TANÁCSADÓ vállalja, hogy a következő szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfélnek:

Ezenkívül az ICS TANÁCSADÓ további könyvelési szolgáltatásokat is végezhet az Ügyfél számára, ha az Ügyfél ezt kéri, és az ICS TANÁCSADÓ beleegyezik. Azonban minden olyan szolgáltatás, amelyet ebben a visszaigazoló lapban nem írnak le külön, nem szerepelnek a Könyvelési díjban, és külön számlázzák az Ügyfél számára.

Az Ügyfél megadja az ICS ADVISORY meghatalmazását, hogy az Ügyfél Társasága nevében járjon el, kifejezetten az adóhatóságokkal való kapcsolattartás céljából. Ettől eltekintve az Ügyfél jóváhagyja az adóhatóság utasítását, hogy az adózással kapcsolatos minden levelet közvetlenül továbbítson az ICS TANÁCSADÓ könyvelési osztályához (Bredában). Ebből a célból hozzáadtuk az A. mellékletet (Proxy) ehhez a megerősítő laphoz.

 1. Harmadik felek szolgáltatásainak igénybevétele

Az ICS TANÁCSADÓ jogosult harmadik felek szolgáltatásait igénybe venni az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatások során.

 1. Könyvelési szolgáltatás díja

Az ICS TANÁCSADÓ által nyújtandó szolgáltatások figyelembevételével az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti az ICS TANÁCSADÓNAK a nyújtott szolgáltatásokat az alábbiak szerint:

Szolgáltatások Összeg, kivéve 21% áfa
Számviteli díj 0-100 számlánként 395 EUR / negyedév (3 hónap)
Több mint 100 számla pótdíja 75 € negyedévenként (3 hónap) - további 100 mutációnként
Adótanácsadás / junior tanácsadó beszámolói 90 € óránként
Adókonzultációk / jelentések a vezető partner részéről Óránként 155 €
Az áthelyezett áfa alapján alkalmazandó VIES-bevallás 35 € oda-vissza
Kifogás adóügyi kérdésekben € 90
Adóellenőrzés vagy vizsgálat / látogatás esetén 675 euró visszatartó
Kezdjen találkozni bárkivel, aki az ICS ADVISORY-val találkozik az Ügyfél nevében, vagy információhoz jut az Ügyfélről Óránként 90 €
 1. Költségek és költségek

A fentiekben meghatározott díjak mellett az Ügyfél megtéríti az ICS TANÁCSADÓNAK az esetleges egyéb költségeket és költségeket, amelyek az ICS TANÁCSADÓN keresztül merültek fel az Ügyfél számára a jelen Kapcsolatban meghatározott szolgáltatások teljesítése során, beleértve, de nem kizárólag azokat a módosításokat, amelyeket el kell végezni. a benyújtás dátuma után, a petíciók és kifogások kezelése adózási ügyekben és hasonló költségek. A költségeket és költségeket 90 eurós óradíjjal számoljuk ki az Ügyfélnek ex. ÁFA.

Ha vállalata magas kockázatú státuszt kap (üzleti tevékenysége vagy háttere alapján), az ICS ADVISORY legfeljebb 995 euró összegű betétet számíthat fel az Ügyféltől.

A költségeket vagy a költségbecslést mindig előre megbeszéljük Önnel.

 1. kifizetések

Minden (negyedéves) kifizetést előre kell fizetni. Ha a befizetés nem érkezik meg időben, az ICS ADVISORY jogosult leállítani szolgáltatásait, és a negyedéves áfabevallás késhet, emiatt esetleges bírságok (és külön díjak) is felmerülhetnek.
Az ICS ADVISORY benyújtja az első számlát a foglalási szolgáltatásokról, miután megkapjuk a megbízást az Ügyféltől, és a fizetés beérkezését követően megkezdi szolgáltatásait.

 1. Engedélyezett terhelés

Az Ügyfél elfogadja a megbízási űrlap aláírását, amely engedélyt ad az ICS TANÁCSADÓNAK, hogy ismétlődő, vállalkozások közötti beszedési utasításokat küldjön a banknak az Ön (holland) vállalati bankszámlájának terhére.

 1. Az ügyfél felelőssége

Az Ügyfél kizárólagos felelőssége lesz az ICS TANÁCSADÓ minden olyan információ, számla, adat és dokumentum rendelkezésre bocsátása, amely a jelen Szerződés alapján megállapodott Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. Az Ügyfél minden hónap végén megadja az összes szükséges dokumentumot és számlát az ICS TANÁCSADÓNAK. Legkésőbb a következő határidőket kell betartani:

Az Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az ICS ADVISORY részére átadott pénzügyi információk pontossága az Ügyfél kizárólagos felelőssége. Az ICS TANÁCSADÓ nem tehető felelőssé a pontatlan pénzügyi kimutatások, nyilvántartások és számlázás, illetve egyéb pénzügyi jelentések elkészítéséért, ha a pénzügyi adatokat az Ügyfél által megadott pontatlan információk alapján nyújtják be.

Az ICS TANÁCSADÓ az adóbevallás vagy az éves jelentés benyújtása előtt az Ügyfél jóváhagyását igényelheti. Az Ügyfél felelőssége az azonnali reagálás és a késedelmes büntetések elkerülése.

 1. Gyors eljárási és adminisztrációs költségek

Ha az Ügyfél benyújtja a szükséges dokumentumokat a (7) bekezdésben említett határidő lejárta után, az ICS TANÁCSADÓ minden késedelem után 67 euró adminisztrációs díjat számít fel az Ügyféltől. Hasonló díjak merülnek fel olyan sürgős kérések esetén, amelyeket korlátozott időn belül kell megvizsgálni. Alternatív díjakat az ICS ADVISORY idézhet a helyzettől függően.
Ha az Ügyfél a határidő lejárta után egy hónappal benyújtja a szükséges papírokat, az ICS TANÁCSADÓ 67 euró adminisztrációs költséget számíthat fel az Ügyféltől, és az Ügyfélnek mérlegelnie kell az adóhatóságok késedelmes büntetéseit. Különleges díjak merülhetnek fel az adóhatóság „becsült” értékelése ellen.

 1. Kölcsönös képviseletek

(B) Az ICS TANÁCSADÓ képviselete: Az ICS TANÁCSADÓ képviseli és szavatolja, hogy:

 1. Átutalási díj

Ha az Ügyfél át akarja adni a könyvelési szolgáltatásokat egy másik könyvelőnek, akkor az első könyvév vége előtt három hónappal tájékoztatnia kell az ICS TANÁCSADÓT. A felmondást írásban kell megtenni. Az ICS TANÁCSADÓ 395 eurót számít fel az Ügyfél összes dokumentumának és digitális fájljának új könyvelőjéhez történő átutalásáért, és kapcsolattartóként együttműködik ebben az ügyben. Ez egy választható szolgáltatás.

 1. A felelősség korlátozása

Az ICS csak akkor felel a feladat befejezéséért vagy késedelméért, ha bebizonyosodott, hogy a nem teljesítést vagy késést az ICS TANÁCSADAT szándékos elhanyagolása vagy szándékos nemteljesítése okozta. Az ICS ADVISORY felelősségének mértéke nem haladhatja meg a szerződéses ár összegét, és az ICS ADVISORY semmilyen körülmények között nem felel a fentiek következményeiből eredő következményes veszteségekért vagy veszteségekért.

 1. Ideiglenes felmondás

Az ICS TANÁCSADÓNAK joga van azonnal felmondani ezt a szerződést, amikor arra utal, hogy pénzmosás, csalás, terrorizmus finanszírozása vagy általában törvénytelenség állhat fenn. Az Ügyfél felelős és felelős az ICS TANÁCSADÓNAK okozott károkért. A szolgáltatások teljes árát nem térítjük vissza az Ügyfélnek, ha az ICS ADVISORY a fent említett okok miatt úgy dönt, hogy felmondja a Szerződést.

A kikötött feltételek megsértése vagy téves információ esetén az adóhatóság dönthet az áfa-szám visszavonásáról, az ICS TANÁCSADÓ pedig beszüntetheti könyvelési szolgáltatásait és lemondhat adóügyi képviselői tisztségéről.

 1. Joghatóság és viták

A jelen szerződésre Hollandia törvényei az irányadók. Minden vitát a holland bíróságok oldanak meg. A felek hozzájárulnak az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához, megállapodnak abban, hogy elfogadják az eljárás postai kézbesítését, és lemondanak az egyébként rendelkezésre álló joghatósági vagy helyszínvédelemről.

 1. Integráció

Alulírott kijelenti, hogy az Ügyfél a fenti szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, figyelemmel az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezésekre, amelyekhez nyomtatott kivonatot csatolnak. Alulírott ezennel kifejezetten kijelenti, hogy egyetért ennek feltételeivel.

Ezeket a feltételeket Lwzjuristen készítette

Az ICS Advisory székhelye:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Hollandia

Az ICS rendelkezik a Kereskedelmi Kamara reg. nr. 71469710 és Áfa 858727754

Találja meg a következőket is:
- Cookie-politika
- Adatvédelem
- Általános Szerződési Feltételek
- lemondás