Jövedéki adó és vám Hollandiában

Különösen a harmadik országokból az EU-ba és Hollandiába árukat behozó vállalkozásoknak kell bejelenteniük az árukat a vámhatóságon. Néhány behozatalra héa és vám vonatkozik. A létrehozott vámuniónak köszönhetően az EU egészét a vámpolitika szempontjából egy területnek tekintik. Ezért általában ugyanazok a tarifák és szabályok vonatkoznak valamennyi tagállamra. Amint az áruk belépnek a „szabad forgalomba” (az összes vám megfizetése és a behozatali alaki követelmények teljesítése) egy adott tagállamban, például Hollandiában, szabadon mozoghatnak a másik tagállam között további vámfizetés vagy vámkezelés nélkül.

Meg kell azonban jegyezni, hogy annak ellenére, hogy a rendeletek közösek az EU-ban, alkalmazásuk és / vagy értelmezésük az EU-tól függően eltérő lehet. KISASSZONY. Holland kereskedelemben régóta hagyományai vannak és vállalkozásbarát, nyitott környezetet kínál. A vámfelügyelet terén a helyi vámhatóságok sok erőfeszítést tettek a rugalmas megoldások biztosítása érdekében. A vámilletékek és a vámellenőrzés nem csökkennek, de a holland hatóságok általában megpróbálják felügyeletet és ellenőrzést úgy végezni, hogy a lehető legkisebb legyen a társaságok tevékenységére.

Vámok Európában

A harmadik országokból az EU-ba irányuló áruk behozatalára fizetendő vámokat az alábbiakban ismertetett három fő kritérium határozza meg.

Osztályozás

Az EU Kombinált Nómenklatúrája (a hozzárendelt kódokkal és vámtarifákkal rendelkező áruk listája) határozza meg a fizetendő vám mértékét, mivel meghatározza, mely árukat adóztatják ad valorem vámtételek (értékük egy bizonyos százaléka), egyéb különleges vámtételek (például egy egységnyi egységre meghatározott érték), vagy nem tartoznak a vámok alá (ún. nulla kulcs). A kérelem benyújtásakor a vámhatóságok határozatot bocsátanak ki a termék osztályozásáról. A kötelező érvényű tarifális információról szóló határozat biztosítja az áruk helyes osztályozását, mivel az valamennyi uniós vámhatóságot és annak birtokosait kötelezi. Segítünk az áruk besorolásának meghatározásában, és segíthetünk a kötelező tarifális információk alkalmazásának elkészítésében és igazolásában.

Értékelés

Amikor ad valorem vámok vonatkoznak, az EU vámértékelési szabályai a Kereskedelmi Világszervezet szabályain alapulnak, és ennek megfelelően megkövetelik a tranzakciós értékekkel kapcsolatos megközelítés alkalmazását: az áruk fizetendő vagy fizetett ára határozza meg vámértéküket, azaz az értékelés eladási / vételi tranzakció. Tehát alapvetően a kereskedő felek üzleti tranzakcióit használják a tranzakció értékének meghatározására. A vámhatóságok emellett kérhetnek bizonyítékot a felek függetlenségére és egyenlő feltételekre annak bizonyítására, hogy a beszerzési árak szokásos piaci feltételek mellett érvényesek-e. Alternatív módszerek csak akkor használhatók, ha a tranzakciós értékek nem érhetők el vagy nem alkalmazhatók.

Ha egy adásvételi tranzakciót használnak vámértékeléshez, akkor hozzáadhatók bizonyos költség elemek, ha azokat kizárták a fizetett árból (pl. Biztosítás és szállítás az EU határáig, kutatási és fejlesztési költségek, jogdíjak vagy segélyek) . Bizonyos körülmények között bizonyos elemek, például a szárazföldi szállítás vagy a felszerelés, kizárhatók, feltéve hogy azok részét képezik a vételárnak.

Eredet

Az Európai Unió számos országgal kötött preferenciális és szabadkereskedelmi megállapodásokat. Feltéve, hogy teljesülnek az e megállapodásokban meghatározott szigorú követelmények, a részt vevő országokból származó áruk alacsonyabb vámtétellel vagy vámmentességgel (azaz nulla kulcs) léphetnek be az Unióba. Az EU továbbra is az importtal kapcsolatos kereskedelmet védő intézkedéseket alkalmaz, nevezetesen védintézkedéseket, szubvencióellenes (kiegyenlítő) és dömpingellenes intézkedéseket, amelyek általában kiegészítő vámot eredményeznek. Ilyen intézkedéseket gyakran hoznak olyan árukra, amelyek meghatározott országokból származnak. Ezért a vámköltségeket gondosan mérlegelni kell bármilyen termelési vagy beszerzési döntés meghozatalakor.

Az Amerikai Egyesült Államokkal ellentétben az Európai Uniónak nincs általános rendszere a fizetett vámok visszatérítésére. Ezért az importált áruk újrakivitelekor a behozatalkor befizetett vámok nem téríthetők vissza. Az EU-n kívüli piacokra szánt áruk szükségtelen vámfizetésének elkerülése érdekében különféle felfüggesztési szabályokat lehet alkalmazni, ideértve a vámtranzitot (a szállítás tekintetében), az aktív feldolgozást (a feldolgozáshoz) és a vámraktározást (a tároláshoz). Ilyen intézkedéseket lehet hozni az import HÉA és a vámok átruházásának elhalasztására is. Ezen felfüggesztési rendszerek alkalmazásához általában engedélyek szükségesek, amelyeket csak az EU-ban letelepedett vállalatok adhatnak meg.

Az importőrök számára különféle vámmentességek állnak rendelkezésre, ha megfelelnek meghatározott kritériumoknak.

Emellett egyszerűsített vámeljárások vannak a kivitel, behozatal és / vagy tranzit esetében is. Ezek az eljárások gyakran nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé a (logisztikai) műveletek irányításában, mivel a vámfelügyeletet a társaság adminisztratív részlegein lehet elvégezni ahelyett, hogy fizikai ellenőrzést igényelnének. Az egyszerűsítés lehetővé teheti az exportőrök számára a származási igazolások és a származási nyilatkozatok kiállítását a kereskedelmi okmányok, például számlák (engedélyezett exportőrök) számára. Ezen származási nyilatkozatok vagy bizonyítványok alapján kedvezményes vámtételeket lehet alkalmazni a rendeltetési államban történő behozatalra.

Jövedéki adó

A jövedéki termék meghatározása szerint az egyes fogyasztási cikkek fogyasztási adójának az EU-val összefüggésben meghatározott típusa. A jövedéki termékekre példa a bor, sör, szeszes italok, ásványolajok és dohány. A fizetendő jövedéki adók jelentős összegeket érhetnek el, és az ilyen behozatal összetettebb vámeljárásokat igényel. Ezért az importálás előtt tanácsos konzultációt kérni.

UCC (uniós vámkódex)

Május elején, az 2016-ban a meglévő közösségi vámkódexet felváltotta az új UCC. A fent említett fő elvek változatlanok maradnak, ám az UCC néhány jelentős módosítást vezet be a vámértékre vonatkozó rendelkezések tekintetében. Az első eladási elv szintén nem alkalmazható a vámérték meghatározására.

További információra van szüksége a holland BV vállalatnál?

SZAKÉRTŐK KAPCSOLAT
Elkötelezett a vállalkozók támogatása érdekében a kezdő és növekvő vállalkozással Hollandiában.

Kapcsolatok

Tagja valaminek

menüchevron lekereszt kör