Hollandiában egy leányvállalat egy normál társaság - külön jogi személy, amelynek részvénytársasági részesedése részben vagy egészben egy nemzetközi társaság tulajdonában van. Ez fontos különbség a holland ágazattól - olyan szervezet, amely szorosabb kapcsolatban áll nemzetközi alapítójával.

A külföldön székhellyel rendelkező nemzetközi vállalat Hollandia leányvállalatát irányíthatja, de a fiókteleppel szembeni helyzetével ellentétben nem vállal teljes felelősséget a holland leányvállalat adósságait, kötelezettségeit és intézkedéseit illetően. A leányvállalatnak nem kell ugyanazokat a tevékenységeket folytatnia, mint az anyavállalata, és szükség esetén regisztrálhat több tevékenység elvégzésére. Ez és az anyavállalat korlátozott felelőssége a leányvállalat megnyitásakor a két fő előny.

vállalati szerkezet-2

Egy holland leányvállalat alapítói választhatnak az 2 nagyon gyakori entitások között: korlátozott felelősségű magán- vagy állami vállalatok.

A holland leányvállalatok jogi formái

A korlátolt felelősségű magánvállalkozás (vagy BV) alkalmas kis- és középvállalkozások számára. Nincs minimális tőkekövetelmény a BV holland leányvállalatba történő beillesztéséért - az 1 Euro-nál alapítható. A jegyzett tőkét nem átruházható törzsrészvényekre kell bontani. A részvényesek korlátozott felelősséget vállalnak a társaság tőkéjéhez való hozzájárulásuk mértékéig. Egy vagy több igazgatót lehet kinevezni az üzlet irányításához. A fő céltól függően különböző módszereket alkalmazhatnak a BV beépítésre: az igazgatók és a részvényesek magánéletének, az adócsökkentés, a nemzetközi üzleti holdingstruktúra vagy egy speciális struktúra tulajdonú BV, pl. Alapítvány.

A vállalkozók leányvállalatokként is megnyithatják a nyilvánosan működő részvénytársaságokat. Az NV létrehozásához szükséges minimális tőke az 45 000 EUR, amely a birtokosra és a bejegyzett részvényekre oszlik. Az NV-k a részvénytulajdonosokat illetően kibocsáthatnak részvényeket, ellentétben a korlátolt felelősségű magáncégekkel. A részvények is átruházhatók. A részvényesek korlátozott felelősséget vállalnak a társaságnak nyújtott tőke fedezetéül. A BV-kkel ellentétben az NV-k az értékpapírpiacon kereskedhetnek.

A holland leányvállalatoknak legalább 2-menedzsereknek kell lenniük, amelyek vezetői testületet alkotnak. A felügyelők tevékenységét felügyelő testület is kialakítható. Az olyan nagyvállalatok, mint az NV-k, szigorúbb követelményeket követnek az éves jelentések, könyvvizsgálatok és számvitel terén.

A holland leányvállalat nyilvántartásba vételének eljárása

A holland leányvállalat nyilvántartásba vételének első lépése egy helyi banknál történő számla megnyitása, a szükséges tőke befizetése és a letét igazolására szolgáló dokumentum beszerzése.

A leányvállalat alapítóinak ellenőrizniük kell, hogy a leányvállalat számára választott név egyedi. Ezt a Kereskedelmi Kamara végzi. A név érvényességének visszaigazolását e-mailben küldi. Ha a név elérhető, akkor az alapítók továbbléphetnek a regisztrációval.

A Kereskedelmi Kamaránál történő regisztráció előtt a leányvállalat alapítóinak be kell szerezniük az Igazságügyi Minisztérium által kiadott, kifogást nem tartalmazó nyilatkozatot. Ebből a célból be kell nyújtaniuk a kérelmet, és meg kell fizetniük a vonatkozó díjakat.

vállalati jelentkezési lap

Az egyesületi cikkeket, a leányvállalat letelepedési kérelmét és az alapító okiratokat közjegyzőként kell közölni. A fent említett összes dokumentumot a Kereskedelmi Kamarán kell bemutatni, letéti igazolással és a kifogásolási nyilatkozattal együtt.

A holland leányvállalatok adóztatása

Bármely Hollandiában bejegyzett leányvállalat belföldi illetőségű társaságnak tekintendő, és minden más helyi társaságéval azonos társasági adót kell fizetnie. Ezért az Adóhivatalnál történő regisztráció kötelező. A leányvállalatot nyilvántartásba kell venni a társadalombiztosítási közigazgatásban annak érdekében, hogy az alkalmazottakat helyben foglalkoztassa.

A társasági adó Hollandiában 16.5-ban az éves nyereség 200% -a, ebből a küszöbértéket meghaladó jövedelemben pedig 000%, 21.7-ben pedig 2020–2021% -ra csökkennek. A helyi cégek adókat fizetnek a világszerte elért nyereség tekintetében. Hollandia tagja az EU-nak, tehát az anyavállalatokra és a leányvállalatokra vonatkozó EU-irányelv alkalmazandó a nemzetközi vállalatok holland leányvállalataira. Az irányelv és a kettős adóztatás elkerülésére irányuló szerződések Hollandia és más országok között jelentős adókedvezményeket és ösztönzőket garantálnak.

Egyéb olyan adók, amelyeket a holland társaságoknak meg kell fizetniük, tartalmazzák az ingatlanra, adókivetésre és társadalombiztosítási járulékokra kivetett adót. A pénzügyi év általában megfelel a naptárnak. A nemzetközi vállalatok minden leányvállalatának követnie kell a holland jelentési és számviteli elveket. A bejelentési követelmények be nem tartása bírságokat és büntetéseket vonhat maga után.

A hollandiai üzleti célú leányvállalatok nyilvántartásba vételének eljárása egyszerű, és körülbelül 8 munkanapot vesz igénybe.

Ha további információra van szüksége a holland vállalkozás létrehozására vonatkozó eljárásokról, ne habozzon kapcsolatba lépni helyi ügynökeinkkel. Ők több információt kapnak a cégalapításról és a jogi tanácsadásról.

lépjen kapcsolatba egy szakértői gombbal